Programmalijnen

Participatie & Polarisatie

Ambitie

Inwoners hebben profijt van een wendbare organisatie die op elkaar is ingespeeld en de kaders van participatie kent. De medewerkers weten wat er in de samenleving speelt en onderhouden een actieve relatie met inwoners, organisaties, belanghebbenden en collega's. Participatie op maat is gemeengoed en uit zich in diverse vormen die een meerwaarde opleveren. “We investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat”.

Bestuursdoelen

De programmalijn Participatie & Polarisatie gaat in feite over alle begrotingsprogramma's heen. Ook in 2023 gaven we vanuit de programmalijn verder vorm aan het traject "Participeren en leren". Dit gebeurde op de onderdelen Cultuur maken, Versterken van wat er is en het onderdeel Samen leren.

Vanuit de programmalijn richten we ons gedurende de programmaperiode op de volgende strategische doelen:

 • We werken toe naar een meer participerende & lerende organisatie die wendbaar en flexibel handelt
 • Meer participatie ruimte geven aan inwoners binnen gestelde kaders
 • Meer nabije, benaderbare, transparante en toegankelijke overheid zijn
 • Betere verbinding met inwoners waarbij vertrouwen in de (lokale) overheid kan versterken
 • Meer bewustzijn van polarisatie creëren bij bestuur en de organisatie
 • Meer aandacht voor en (indien gewenst) betrokkenheid van het meerstemmig midden in de samenleving.

Bestuur

Initiatieven ontstaan op basis van het uitdaagrecht (right to challenge).

Participatie op maat voor onze inwoners en belanghebbenden, door ze vroegtijdig te betrekken (beginspraak), samen te leren, en te versterken wat er al is.

Meer bewustzijn over polarisatie en dit bespreekbaar maken in Meierijstad. De burgemeester is daarbij de gemeentelijke ambassadeur in de strijd tegen polarisatie in Meierijstad.

Toelichting Jaarrekening

Het afgelopen jaar is onder andere met de volgende inspanningen gewerkt aan het doelbereik van de strategische doelen:

 • Participatietraject opstellen participatienota
 • Experimenteren met uitdaagrecht
 • Interne activiteiten gericht op weten, leren & ontwikkelen
 • Onderzoek naar werkwijze buurtadviseurs en mogelijke uitbreiding
 • Lerende wijkaanpakken in Veghel en Schijndel
 • Eén budget maatschappelijke initiatieven en één proces
 • Ondersteuning dorps- en wijkvisies
 • Start onderzoek naar ongezonde polarisatie en voorbereiding van inspanningen richting bewustwording polariserend handelen
Deze pagina is gebouwd op 05/16/2024 13:26:54 met de export van 05/16/2024 13:08:41