Algemeen

Aanbiedingsbrief

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de jaarstukken over 2023 aan. Jaarlijks stellen wij het jaarverslag en de jaarrekening op en leggen met deze stukken verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën. We kijken terug op het vorig jaar. Hebben we onze (hoofd)doelen en ambities bereikt? Hoe is het geld uit de begroting van het vorig jaar besteed? Zijn we binnen de budgetten gebleven?

De speerpunten van beleid en de ambities voor het jaar 2023 zijn opgenomen in de 'Thuis in Meierijstad Mijlpalen'. In het jaarverslag hebben wij per programma een verantwoording opgenomen per bestuursdoel.
Financieel sluiten we het jaar af met een positief resultaat. In het jaarverslag zijn per programma de afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting toegelicht.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad.

De secretaris,
Drs. M.G.C. Wilms - Wils RA

De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij

Deze pagina is gebouwd op 05/16/2024 13:26:54 met de export van 05/16/2024 13:08:41