Financiën

Exploitatieresultaat

De verantwoording van het financiële resultaat is gebonden aan wettelijke voorschriften. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hiervoor bepalend. Belangrijkste doelstelling van dit besluit is transparantie in verslaglegging. Belangrijk element hierin is de wijze van verwerking van mutaties in reserves. Bij de bepaling van het gerealiseerd resultaat worden deze mutaties afzonderlijk gepresenteerd.
Het BBV spreekt over:

  • Het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten. Dit is exclusief geautoriseerde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. In 2023 is dit €9,6 miljoen positief. Dit is het totaal saldo van € 296,1 miljoen baten minus € 286,5 miljoen lasten.
  • Het gerealiseerd resultaat inclusief geautoriseerde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. In 2023 is dit resultaat € 10,3 miljoen positief.

Dit gerealiseerd resultaat is ten opzichte van de gewijzigde begroting een positieve ontwikkeling. We verwachtten immers een positief resultaat van € 8,7 miljoen. Een positief verschil van € 1,6 miljoen.
De voorstellen ter bestemming van het gerealiseerde resultaat 2023 zijn € 1,8 miljoen. We stellen voor het verschil van € 8,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar.

Exploitatieresultaat (bedragen in duizenden €)

Jaarrekening 2022

Begroting Primitief 2023

Begroting na wijziging 2023

Realisatie 2023

Verschil 2023

Lasten

-252.638

-265.775

-286.296

-286.522

-226

Baten

270.348

268.403

281.523

296.118

14.595

Saldo van baten en lasten

17.710

2.628

-4.773

9.596

14.370

Toevoegingen aan de reserves

-6.446

-3.500

-12.606

-23.206

-10.599

Onttrekkingen aan de reserves

12.708

8.140

26.098

23.938

-2.160

Mutaties in de reserves

6.262

4.640

13.492

732

-12.759

Resultaat

23.973

7.268

8.719

10.329

1.610

Deze pagina is gebouwd op 05/16/2024 13:26:54 met de export van 05/16/2024 13:08:41