Programmalijnen

Inclusie

Ambitie

Meierijstad wil een inclusieve gemeente zijn waarin iedereen kan meedoen. Daaraan werken we proactief en vanuit een lerende houding. We verankeren inclusie in ons werk en leveren zo een meerwaarde voor onze inwoners.

Bestuursdoelen

In 2023 werken we aan:

  • de bewustwording van het thema Inclusie. Zowel de fysieke kant van inclusie (niet mee kunnen doen vanwege een beperking) als de niet fysieke kant (anti-racisme, respect naar elkaar) staan centraal. We organiseren activiteiten zowel gericht op onze inwoners als op onze eigen organisatie (Programma 6);
  • de toegankelijkheid van de openbare gebouwen en openbare ruimtes (incl. openbare toiletten) in onze gemeente. Dit doen we in samenwerking met Stichting Toegankelijk Meierijstad (Programma 0);
  • een doorontwikkeling van de lokale inclusie agenda, samen met ervaringsdeskundigen (Programma 6);
  • het toegankelijk maken en houden van sporten voor mensen met een beperking (Programma 5).

Sociaal domein algemeen

Een herijking van de lokale inclusie-agenda.

WMO en welzijn

Openbare gebouwen en de openbare ruimte zijn toegankelijk voor inwoners die afhankelijk zijn van hulpmiddelen.

Toelichting Jaarrekening

In 2023 hebben we gewerkt aan verschillende onderdelen van inclusie. De voortgang op de verschillende onderdelen is terug te vinden in de raadsinformatiebrief Inclusie in Meierijstad 2023 die in februari 2024 is verstuurd naar uw raad.

Deze pagina is gebouwd op 05/16/2024 13:26:54 met de export van 05/16/2024 13:08:41